Tin tức - Sự kiện
Thông báo về việc huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ứng Hoè lần 2
Ngày 19 tháng 7 năm 2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ra thông báo số 06/TB-TNMT về việc huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá đất ở tại xã Ứng Hoè huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương lần 2
 

1

2

3

4

5

                                                                                                                                   T/h Tài chính - Kế hoạch
 
Các bài liên quan
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới Thôn Do Nghĩa xã Nghĩa An , và thôn Vĩnh Xuyên xã Vĩnh Hòa (19/07/2021)
DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2021 TẠI XÃ ĐÔNG XUYÊN (19/07/2021)
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2021 cho đối tượng 4 (16/07/2021)
NINH GIANG NỖ LỰC NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (16/07/2021)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG KHÓA XXV (08/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE