Tin tức - Sự kiện
NINH GIANG NỖ LỰC NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục tồn tại khuyết điểm và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó đưa CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm đột phá thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 


Giải pháp đầu tiên trong việc nâng cao chất lượng
cải cách thủ tục hành chính cũng như chỉ số CCHC trên địa bàn huyện chính là UBND huyện và các xã thị trấn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận 1 cửa theo Nghị định 61 và coi đây là kênh quan trọng để cán bộ, công chức sâu sát, gần dân hơn. Huyện đã kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa hiện đại. Đồng thời công khai các thủ tục hành chính, bảng thu lệ phí... Huyện cũng yêu cầu cán bộ công chức khi tiếp nhận hồ sơ phải có thái độ niềm nở, nhanh chóng luân chuyển, thụ lý giải quyết và hoàn trả hồ sơ cho tổ chức và công dân được kịp thời, đảm bảo chất lượng, thời gian. 

         Để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân đến giao dịch, huyện đã chuyển nhà “một cửa” ra tầng 2 nhà bưu điện huyện. Đồng thời tiến hành sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết TTHC như: máy in, máy tính nối mạng internet, camera giám sát... Trên quầy, bố trí ô giao dịch thuộc các lĩnh vực, có ghi biển hướng dẫn người dân rõ ràng. Phòng có bố trí ghế ngồi, không gian thoáng mát để phục vụ người dân. Trong phòng có niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như bảng thu phí, lệ phí, thời gian giờ giấc làm việc của cán bộ “một cửa” để mọi người tiện tra cứu, tìm hiểu và luôn được mở cửa đúng giờ và luôn có cán bộ trực để sẵn sàng giải quyết yêu cầu của nhân dân. Hiện nay, bộ phận Một cửa đang giải quyết trên 60 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực.

Đồng chí Vũ Thế Anh - Phó Chánh văn phòng, Trưởng bộ phận Một cửa UBND huyện cho biết: Để phục vụ người dân được tốt nhất, bộ phận một cửa đã phối hợp với ngành bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, góp phần chuẩn hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4; làm giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là góp phần phòng chống dịch bệnh Covid 19 lây lan trong cộng đồng. Qua thực hiện, bước đầu đã tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Cùng với chỉ đạo làm tốt hoạt động của phòng một cửa, UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính. Đến nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Cán bộ, công chức tại bộ phận Một cửa ở xã, thị trấn luôn tuân thủ tác phong văn minh công sở với phương châm “gần dân, trọng dân, tin dân, lịch sự, hòa nhã trong giao tiếp với công dân”. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, công chức một cửa đã giải quyết tốt những yêu cầu của nhân dân theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân. Cán bộ công chức cấp xã đã không ngừng đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nhờ đó đã tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí.

         Cùng với việc áp dụng mô hình một cửa trong công tác cải cách hành chính, huyện xác định, điều cốt yếu trong công tác cải cách hành chính bắt nguồn từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. UBND huyện đã chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở...Đặc biệt, Ninh Giang đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực và tiến hành giao việc theo phương châm “5 rõ”, “6 dám”. Nhờ đó mà chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó đã, tạo được sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước...

Với những giải pháp đồng bộ được áp dụng, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 30.400 hồ sơ (tăng 150% so với cùng kỳ năm 2020), các hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả đúng hạn. Việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đã tăng mạnh với khoảng 30.000 hồ sơ (năm 2020 chỉ có 7.860 hồ sơ). Việc ứng dụng mô hình một cửa đã giúp việc giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian, minh bạch và tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Các loại giấy tờ, hồ sơ đảm bảo nhanh gọn, đúng thời gian quy định theo cơ chế “một cửa” đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người dân. Hầu hết người dân đều khẳng định cần thiết phải có bộ phận một cửa tại tất cả các đơn vị trong huyện để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ trong giao dịch hành chính, người dân đều cảm thấy hài lòng về sự thuận tiện, thoải mái chất lượng phục vụ của cán bộ công chức tốt hơn trước…

        Đồng chí Nguyễn Thành Vạn – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã và đang tạo hướng đi tích cực, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương. Tuy nhiên, để tạo được những chuyển biến mới trong CCHC, từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một trong những định hướng quan trọng đòi hỏi lãnh đạo huyện quan tâm giải quyết đó là: cải tạo bộ mặt hành chính của các cấp chính quyền, nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo hướng thực sự, hiệu lực và hiệu quả. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính - với việc xác định các mục tiêu tập trung vào cải cách thể chế; rà soát công tác tổ chức, bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương; tích cực vận động người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để đỡ tốn thời gian, công sức khi thực hiện TTHC. Đặc biệt, cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Công tác CCHC và nâng cao chỉ số Par Index luôn được huyện xác định là một trong những vấn đề then chốt nhằm tạo dựng uy tín và chất lượng của dịch vụ hành chính công được cung cấp đến người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu của huyện tới đây là tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC để nâng cao Chỉ số Par Index, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Huyện đang nỗ lực phấn đấu duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

          Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc các phòng ban, các cơ quan đơn vị, công tác cải cách hành chính cũng như chỉ số Par Index từ huyện đến các xã, thị trấn sẽ có những chuyển biến tích cực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện./.


 
Các bài liên quan
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG KHÓA XXV (08/07/2021)
Thông báo đấu giá tài sản (07/07/2021)
Ninh Giang nỗ lực hoàn thành tiêu chí trường học (02/07/2021)
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Ninh Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (30/06/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới Thôn Do Nghĩa xã Nghĩa An (29/06/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE