Chính trị
Ủy ban bầu cử huyện Ninh Giang công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử huyện Ninh Giang vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/6/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, chi tiết theo nội dung văn bản đính kèm:
 
Văn bản đính kèm:
Nghi quyet 01-NQ-UBBC.pdf
 
Các bài liên quan
Huyện ủy Ninh Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (22/05/2021)
NINH GIANG DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (22/05/2021)
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG, NHIỆM KỲ 2021-2026 (19/05/2021)
Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị (19/05/2021)
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 và UCV đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử (14/05/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE