Kinh tế
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Giang Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2021
Chiều ngày 12/7/2021, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện tổ chức phiên họp lần thứ II/2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Tưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì phiên họp.
 

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Ninh Giang, các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV. Cụ thể: Về nguồn vốn đạt 327.597 triệu đồng, trong đó nguồn vốn TW chuyển về là 246.161,4 triệu đồng tăng 12.095 triệu so với đầu năm; nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất là 76.612 triệu đồng, tăng 5.244 triệu đồng, nguồn vốn ủy thác của UBND tỉnh là 3.001 triệu tăng 300 triệu, nguồn vốn ủy thác của UBND huyện là 1.822,6 triệu đồng.

Về doanh số cho vay đạt 36.178 triệu đồng với 1.096 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng CSXH hiện đang giúp 4.626 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc là cho 327 lao động vay vốn giải quyết việc làm, góp phần xây dựng 4.553 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp 109 hộ nghèo và đối tượng chính sách xây dựng nhà ở; có 137 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn cho con đi học…


           Cũng tại Hội nghị này có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối và cả năm 2021. Cụ thể: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai có hiệu quả việc thực hiện kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội,

Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng có vốn quay vòng, và vốn mới phát sinh, tăng cường tuyên truyền việc huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư qua Điểm giao dịch xã, huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV  bảo đảm đạt 100% kế hoạch giao. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, bảo đảm nợ quá hạn giảm so với đầu năm.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao sự đóng góp của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động và xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVcủa huyện và chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kế hoạch tín dụng năm 2021và các năm tiếp theo, trong đó tập trung nguồn lực vào các chương trình cho vay giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Ninh Giang kết luận hội nghị và thống nhất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về nguồn vốn, dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; tăng cường việc kiểm tra sử dụng vốn vay; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền và triển khai tốt cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Bên cạnh đó đồng chí yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể nhận ủy thác, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch bảo đảm tốt quy định về phòng chống dịch Covid-19./.

 


 
Các bài liên quan
Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Ninh Giang (17/05/2021)
Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 (29/01/2021)
THÔNG BÁO về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (13/01/2021)
Xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2020 (01/12/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 (05/11/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE