Văn bản chỉ đạo
 
Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ninh Giang
10/22/2019 2:42:42 PM
Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Giang
 
Báo cáo kết quả duy trì, áp dụng và cải tiến chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
10/17/2019 10:25:40 PM
Báo cáo kết quả duy trì, áp dụng và cải tiến chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh Giang
 
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019
10/17/2019 10:24:10 PM
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng huyện Ninh Giang triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019
 
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch duy trì, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng năm 2019
10/17/2019 10:20:34 PM
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng huyện Ninh Giang triển khai Kế hoạch duy trì, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Quyết định đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019
10/17/2019 10:19:18 PM
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng huyện Ninh Giang triển khai Quyết định đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019 tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
 
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019
10/17/2019 10:17:31 PM
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng huyện Ninh Giang triển khai Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019 tại 12 cơ quan, đơn vị thuộc huyện
 
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019
10/17/2019 10:13:16 PM
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng huyện Ninh Giang triển khai Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019 tại 12 phòng ban đơn vị thuộc huyện
 
Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
5/4/2019 10:49:59 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang ban hành Công văn số 109/UBND-NV về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
 
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
5/4/2019 10:46:42 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân nhân huyện Ninh Giang Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
 
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019
5/4/2019 10:42:09 AM
Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019...
 
1
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE