Phổ biến GDPL
 
Huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020.
10/29/2020 4:47:13 PM
Sáng 21/10, tại Trung tâm BDCT huyện Ninh Giang, Sở tư pháp Hải dương phối hợp với UBND huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp hòa giải ở cơ sở cho gần 100 tổ trưởng tổ hòa giải ở các xã, thị trấn trong huyện.
 
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở
5/15/2020 4:56:43 PM
Thực hiện kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện về thực hiện “Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, công văn số 60/CV-TP ngày 06/5/2020 về việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.
 
Công văn số 63/CV-HĐPBPL ngày 14/5/2020 của Hội đồng phổ biến pháp luật huyện
5/15/2020 9:24:52 AM
Hội đồng phổ biến pháp luật huyện Ninh Giang vừa ban hành Công văn số 63/Cv-HĐPBPL ngày 14/5/2020 về việc phổ biến các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trọ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở, nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:
 
UBND huyện Ninh Giang triển khai Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
4/6/2020 4:20:48 PM
UBND huyện Ninh Giang triển khai Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, nội dung chi tiết theo file đính kèm:
 
UBND huyện Ninh Giang triển khai Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
4/6/2020 4:16:08 PM
UBND huyện Ninh Giang triển khai Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, nội dung chi tiết theo file đính kèm:
 
UBND huyện Ninh Giang triển khai Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về liên thông thủ tục khai tử
4/6/2020 4:12:38 PM
UBND huyện Ninh Giang triển khai Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về liên thông thủ tục khai tử - nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:
 
Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 - huyện Ninh Giang
1/30/2020 10:50:09 AM
UBND huyện Ninh Giang vừa ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 - nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:
 
Huyện Ninh Giang triển khai cuộc thi Pháp luật học đường năm 2019
11/25/2019 10:26:06 AM
Huyện Ninh Giang triển khai cuộc thi Pháp luật học đường năm 2019.
 
Huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại 02 xã Hồng Phong, Kiến Quốc
11/11/2019 2:34:38 PM
Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Ninh Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019. Với mục đích tổ chức hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn vinh tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thiết thực với đời sống của người dân; giúp cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ pháp luật và bảo vệ các lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Huyện Ninh Giang tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
11/6/2019 4:37:09 PM
Thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn huyện Ninh Giang. Nhằm triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật 9/11theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Ninh Giang; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 
1
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE