VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:BC-UBND
Tên văn bản:Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bànhuyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Loại văn bản: Báo cáo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:20/07/2021
Hiệu lực thi hành:20/07/2021
Văn bản đính kèm
Du thao BC ket qua xay dung NTM huyen Ninh Giang.doc
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE