VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:03/CĐ-UBND
Tên văn bản:Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Loại văn bản: Công điện
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:20/07/2021
Hiệu lực thi hành:20/07/2021
Văn bản đính kèm
Cong Dien.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE