VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:69/TB-HĐND
Tên văn bản:Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:16/07/2021
Hiệu lực thi hành:16/07/2021
Văn bản đính kèm
thong bao.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE