VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:2937/QĐ-UBND
Tên văn bản:Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:21/07/2021
Hiệu lực thi hành:21/07/2021
Văn bản đính kèm
QD 1.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE