VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:2969/QĐ- UBND
Tên văn bản:Quyết định về việc áp dụng các biện pháp, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trong địa bàn huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:28/07/2021
Hiệu lực thi hành:28/07/2021
Văn bản đính kèm
QD 2969.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE